Telewizja, Internet, Telefon

Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych za rok 2015

Zarząd Spółdzielni Telekomunikacyjnej
z siedzibą w Zbąszynku
ul. Długa 34A

podaje do publicznej wiadomości
wskaźniki jakości
świadczonych usług telekomunikacyjnych
za 2015 rok:


1. Sprawność usuwania uszkodzeń – 100%

2. Stopa błędnych połączeń – 0,0%

3. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 linii abonenckich – 10,22

4. Czas usunięcia uszkodzeń – 0,28 dnia

5. Średni czas oczekiwania na uzyskanie dostępu do sieci - 0,46 miesiąca