Telewizja, Internet, Telefon

Ogłoszenia Drobne ZTK

Ogłoszenia drobne na planszach ZTK (ogłoszenia, życzenia, informacje i inne)

Ogłoszenia drobne emitowane są w pętli przez 24 godziny na dobę, każde ogłoszenie - w każdej pętli - pojawia się przez 15 s. na planszach informatora tekstowego.

Uwaga!

Prosimy o podanie daty emisji ogłoszenia. Czas emisji: 1 tydzień.

W ogłoszeniach nagranych pod numerem 19544, telefonem kontaktowym jest numer telefonu z którego zostało wykonane połączenie.

Osoby nie posiadające numeru telefonu ze Spółdzielni Telekomunikacyjnej mogą opłacić usługę zamieszczenia ogłoszenia drobnego w kasie Biura Obsługi Klienta.

Opłaty:

1 tydzień - 10,15 zł netto (abonenci telefoniczni Spółdzielni Telekomunikacyjnej)
1 tydzień - 50 zł netto (opłacenie usługi w BOK)