Telewizja, Internet, Telefon

Budowa sieci teleinformatycznej w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel

 

Projekt nr POIG.08.04.00-08-143/10
„Budowa sieci teleinformatycznej w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel”

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna, z dniem 31 sierpnia 2013 roku, zakończyła realizację projektu pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel"

w ramach zadania współfinansowanego ze Środków Europejskich

w celu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"
w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość