Telewizja, Internet, Telefon

Budowa sieci teleinformatycznej w Trzcielu, gmina Trzciel

 

Projekt nr POIG.08.04.00-08-129/11
„Budowa sieci teleinformatycznej w Trzcielu, gmina Trzciel”

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna w okresie od 01.07.2012 r. do 30.06.2014 r. realizuje projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w Trzcielu, gmina Trzciel" w ramach zadania współfinansowanego ze Środków Europejskich

w celu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego całkowita wartość wynosi 1 009 890,39 PLN.

 

 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w waszą przyszłość