Telewizja, Internet, Telefon

Projekty współfinansowane z UE

 

Projekt nr POIG.08.04.00-08-143/10
„Budowa sieci teleinformatycznej w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel”

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna, z dniem 31 sierpnia 2013 roku, zakończyła realizację projektu pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w Lutolu Mokrym, gmina Trzciel"

w ramach zadania współfinansowanego ze Środków Europejskich

w celu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"
w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 


 

Projekt nr POIG.08.04.00-08-129/11
„Budowa sieci teleinformatycznej w Trzcielu, gmina Trzciel”

 

Spółdzielnia Telekomunikacyjna w okresie od 01.07.2012 r. do 30.06.2014 r. realizuje projekt pn. "Budowa sieci teleinformatycznej w Trzcielu, gmina Trzciel" w ramach zadania współfinansowanego ze Środków Europejskich

w celu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" w ramach 8. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jego całkowita wartość wynosi 1 009 890,39 PLN.